Ondersteuning

Als coach probeer ik alle aandacht te richten op jou. Het doel is om te werken aan doelen die voor jou belangrijk zijn. Deze doelen kunnen liggen op elk vlak. We streven samen naar een oplossing die voor jou werkt en waar je volledig achter staat. Coaching is maatwerk, de oplossingen die voor een ander werken hoeven voor jou niet de juiste te zijn.

Ik ben geïnteresseerd in mensen en naar hun beweegredenen en wil graag weten wat jou drijft. Een goede coach hoeft niet alles meegemaakt te hebben wat jij ook meemaakt. Wel is het helpend dat ik ruime levenservaring heb op bijvoorbeeld  het gebied van uitdagingen, zelfmotivatie, verlies en loslaten. Daarnaast is relativeren een belangrijke eigenschap om je uitdaging in perspectief te zien en dat er niet teveel aandacht wordt gegeven aan details ten koste van het grotere geheel.

Het is voor mij een passie om mensen te helpen. We werken samen op basis van respect en gelijkwaardigheid. Hoewel iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen motivatie zal ik inspringen indien je dat nodig hebt.