Advies

Vanuit mijn ruime ervaring in de tenniswereld heb ik inzicht in de praktijk. Als trainer heb ik het altijd belangrijk gevonden om meer te doen dan alleen het geven van mijn trainingen. Zo heb ik diverse clubs voorzien van beleidsplannen. Ook voorziet Eye2Coach bedrijven en organisaties van advies.

Topsport vs Bedrijfsleven

Graag daag ik uw bedrijf uit om samen te sparren over de volgende verschillen.

 1. Topsport is overzichtelijk en het bedrijfsleven niet Topsport zoals voetbal of hockey om er maar twee te noemen speelt zich altijd af binnen een afgesloten speelveld met een beperkt aantal spelers. Het speelveld heeft geen directe interactie met de omgeving. Het speelveld is overzichtelijk en concreet en er lopen één of meerdere scheidsrechters rond die alles in de gaten houden. De topcoach heeft altijd direct toezicht op wat er gebeurt. Hij (de topcoach kan natuurlijk ook een zij zijn) ziet meteen wie er in zijn ogen goed spelen en wie niet en kan het handelen daar direct op afstemmen. Een afdeling of team binnen een bedrijf is geen gesloten systeem. Er is veel zichtbare en onzichtbare interactie met de omgeving van de afdeling of het team. Geen enkele manager heeft altijd direct toezicht op wat mensen doen (en soms ook niet doen). Als een manager al wil ingrijpen dan zal deze eerst een reconstructie moeten maken waarbij mensen vaak met tegengestelde verhalen vertellen wat er is gebeurd.
 2. Bij topsport is het doel altijd duidelijk, in het bedrijfsleven vaak niet of veel minder
  Bij hockey of voetbal weet iedereen waar en wat het doel is. Het handelen van iedereen is altijd afgestemd op dit eenduidige doel. Er zijn geen heisessies of brainstormsessies nodig zoals in het bedrijfsleven om het doel te bepalen. Een topcoach hoeft zijn mensen niet uit te leggen wat of waar het doel is. In het bedrijfsleven is het doel veel meer diffuus.
 3. Investering in training is bij topsport veel groter dan in het bedrijfsleven
  In topsport wordt het merendeel van de tijd besteedt aan training en begeleiding. Slechts een beperkt deel van de tijd gaat op aan wedstrijden. De topcoach heeft hier alle tijd en geld voor. Een manager in het bedrijfsleven kan niet zoveel tijd besteden aan training en begeleiding van mensen. Als het bedrijfsleven dezelfde trainingsintensiteit zou hanteren als in de topsport gingen (vrijwel) alle bedrijven failliet.
 4. De topcoach beschikt over de beste spelers, het bedrijfsleven niet
  Een topcoach beschikt altijd over in zijn ogen de beste spelers. Hij kan spelers observeren en dan zelf kiezen wie hij in zijn team wil hebben. In het bedrijfsleven is dat onmogelijk. Daar heersen heel andere economische en sociale normen.
 5. In de topsport heerst een ander ambitieniveau dan in het bedrijfsleven
  Topsporters hebben allemaal dezelfde ambitie. Topsporters willen allemaal het kampioenschap en hier maximaal in investeren. In het bedrijfsleven hebben mensen veel verschillende ambities. Sommige willen bijvoorbeeld een gezonde balans tussen werk en privé. Andere werken vanwege het sociale contact en ja, er zijn ook mensen die het hoogste willen bereiken in hun loopbaan. Ambities in de topsport zijn homogeen, die in het bedrijfsleven juist heel divers.

 

Graag help ik uw bedrijf/ organisatie  met de vertaalslag van (top)sport naar het bedrijfsleven.